BİLLGİ

Her konuda bilgi portalı

Yangın Merdiveni

Yangın Merdiveni

Yangın merdivenlerinin hayati bir önemi vardır. Özellikle yangın sırasında insanların hızlı ve güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağlar. Yangın çıktığında dumanlar 3 dakika içinde yangın mahalini doldurmaktadır. Ve 6 dakika içerisinde de alevlerle kaplanmaktadır. Bu gibi durumlarda yangın, servis merdivenlerini kullanılamaz hale getirir ve binadan çıkışı imkansız hal alır. Bu durumda alternatif kaçış yolları can kaybının önlenmesinde büyük rol oynamaktadır.

Yangın merdivenlerinin teknik özellikleri, konumlandırılması ve diğer özellikleri yangın yönetmeliğinde belirtilmiştir. Yangın merdivenleri dışarıdan yada içeriden yapılabilmektedir. Daha az maliyeti ve yer kaybının daha az olmasından dolayı daha  çok dışarıdan yapılan merdivenler tercih edilmektedir. İtfaiyeden olumlu rapor alınması için doğru yangın merdiveni tercihi çok önemlidir.